Plattform

PLATTFORM


Sykehuset Innlandet (SI) og Helse Sør-Øst (HSØ) har lenge hatt planer om å bygge et hovedsykehus. Det medfører en sentralisering vi er uenige i. De mener at det er for mange sykehus i Innlandet. Det er en påstand vi er uenige i. Støtte til prosjektet har de fått ved å akseptere at et nytt hovedsykehus skal bygges ved Mjøsbrua. Planen er at det meste av aktiviteten i eksisterende sykehus skal legges ned – det er utrolig nok akseptert av de fleste politikerne i Innlandet. Men det finner vi oss ikke i!


En viktig avklaring i prosessen for ny sykehusstruktur ble synlig da HSØ i begynnelsen av februar la fram sin virksomhetsplan for hva som skal bli igjen i eksisterende sykehus. Den viser i klartekst hvor galt målet om et hovedsykehus er. Kun ett av de nåværende akuttsykehusene overlever. Samlokalisering av somatikk og pykiatri ble stadfestet med full nedlegging av behandlingen på Sanderud og Reinsvoll.


Reaksjonene kom raskt da planene ble kjent med aksjoner for fortsatt akuttsykehus på Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Reinsvoll. Flere av politikerne på Hamar ønsket at hovedsykehuset skal legges dit.


Realiseringen av målet om et hovedsykehus vil bety at det blir færre sykehussenger fram til 2040. Pasientene blir imidlertid ikke borte – de blir overført til kommunene som hverken har faglige eller økonomiske ressurser til et slikt ansvar. Sykehuset Innlandet må kutte i driften for å få råd til å opprettholde både de eksisterende sykehus og hovedsykehuset. Vi ser allerede nå at disse kuttene rammer pasientbehandlingen. Kvalitet og kvantitet går ned – noe som SI selv innrømmer.


Med dette oppropet mener vi at det riktige vil være å bygge fremtidens sykehusstruktur på nåværende sykehus, inkludert oppgradering av Elverum-Hamar.


Vi mener det er bærekraftig økonomisk, og man unngår lengre reiseavstander til nærmeste akuttsykehus. Sentralisering framstår som både fordyrende og helt unødvendig. Det vil dessuten medføre lengre transportavstander både for ansatte og pasienter, og er dermed heller ikke en god løsning for miljøet.


Samlokalisering av somatikk og psykiatri, med oppbrudd avgodt etablerte fagmiljøer, er et grep som vil sette behandlingstilbudet til psykisk syke kraftig tilbake og forsterke belastningen på en allerede underfinansiert kommunehelsetjeneste innenfor tjenesteområdet psykisk helse.

OPPSUMMERT:

PENGESLUK?

Vi er mot at flere millioner skal kastes bort på dyre konsulenter og unødvendige prosjekter.

SPLITTET?

Vi ønsker ikke kjempe mot hverandre, men vil i stedet stå sammen mot sentralisering til et stort nytt hovedsykehus.

FOLKE-

OPPLYSNING

Vi må skape en felles opinion i Oppland og Hedmark for fornuften i sykehussaken.

VI MÅ STÅ SAMMEN

Vi står sammen for lokalsykehusene og sier nei til hovedsykehus!

INITIATIVTAKERE:

Bjørn Sigurd Svingen - Gjøvik, leder LO Vestoppland
Kari Koll - Eina, leder Fagforbundet Reinsvoll Sykehus

Johannes Christian Wahl Gran - Lillehammer, fylkestingsrepresentant MDG
Grete Antona Nilsen - Østre Toten, kommunerepresentant for MDG
Hans Olav Lahlum - Gjøvik, kommunestyrerepresentant SV
Anna Sultana Douvlos - Gjøvik, kommunestyrerepresentant SV
Mizanur Rahaman - Lillehammer, kommunestyrerepresentant SV
Finn Olav Rolijordet - Gjøvik, kommunestyrerepresentant Rødt
Svein Ørsnes - Hamar, kommunestyrerepresentant Rødt
Maria Aksberg - Gjøvik, fylkestingsrepresentant Rødt
Ronny Bekken Larsen - Folldal, fylkestingsrepresentant Rødt
Helsepartiet Innlandet
Ole Evensen - Gjøvik, Solås Venner
Oda Hammerstad Solheim - Gjøvik, hovedtillitsvalgt overlegene i divisjon psykisk helsevern
Svenn Arne Lie - Tretten, statsviter og forfatter
Brit Lien, Elverum - pensjonert sykepleier
Morten Lønstad - Gjøvik, pensjonist
Einar William Wiklund - Raufoss, pensjonist
Jørund Hassel - Lillehammer, pensjonist