Hovedside

16. august 2023

Motmelding til NOU 2023: 4

Framtidens helse- og omsorgstjenester


Oslo legeforening har i samarbeid med rekke aktører, inkludert Sammen for lokalsykehusene, laget rapporten Framtidens helse- og omsorgstjenester. Rapporten er en motmelding til NOU 2023: 4 Tid for handling; kritiske merknader og nye analyser av premissene i innstillingen fra Helsepersonellkommisjonen.

RAPPORTEN

RAPPORTEN (trykk for å lese)

Vi som har arbeidet med denne motmeldingen til Helsepersonellkommisjonens NOU 2023:4 Tid for handling, har engasjert oss fordi vi reagerer på hovedkonklusjonene, den feilaktige bruken av statistikk, en rekke feilslutninger og mangelfulle forslag til aktive tiltak. Vi er alle samfunnsengasjerte på hver våre vis og mener det må og skal være rom for et godt offentlig helsevesen, både for pasientene og ansatte, som en av grunnpilarene i velferdsstaten.


Motmeldingen består av artikler som den enkelte forfatter står ansvarlig for. De fleste artiklene er nyskrevet for denne rapporten, men tre har vært publisert tidligere og gjengis med tillatelse.

Innlandet den 22. august 2022

Til Styremedlemmene
i Helse Sør-Øst RHF

Kommentarer til fremlagte delrapporter i konseptfasen steg 1 for strukturendring Sykehuset Innlandet HF

«Sammen for lokalsykehusene – nei til hovedsykehus» leverer herved våre merknader til alternativet med et Mjøssykehus. Selv om det ikke er lagt opp til noen omfattende høringsprosess på dette punktet i prosessen, så tenker vi i all beskjedenhet at våre vurderinger og synspunkter er interessante for styremedlemmene.

SYKEHUSAKSJONEN

FOR LOKALSYKEHUSENE I HEDMARK OG OPPLAND

Vi søker å drive god gammeldags folkeopplysning om følgene av den drastiske nedbyggingen og sentraliseringen av helsetilbudet i Hedmark og Oppland, et område jevnstort med Danmark. Forhåpentligvis vil dette anspore til motstand mot helsebyråkratenes planer, og politikernes servile aksept. Se bare på noen regneeksempler på hvor dyrt et hovedsykehus kan bli, som altså skal finansieres med lån og innsparte midler som egenandel, ikke som gavepakke fra myndighetene (en av mange myter).

Lag og foreninger, fagbevegelsen og alle partiers kommunelag i Hedmark og Oppland oppfordres til å diskutere vår plattform og gi sin tilslutning. Ønsker du å være med? Ta kontakt!


Vi samarbeider med andre sykehusaksjoner gjennom Fellesrådet for sykehusaksjonene i Innlandet: Redd Sykehusene i Innlandet, Sykehusaksjonen 2020 (Lillehammer), SI Reinsvoll må bevares!, Bevar Granheim Lungesykehus, Elverumsmiljøet, 

Mjøssykehuset vil kvele spesialisthelsetjenestene i Innlandet

Brev til 1. kandidatene som er mot Mjøssykehus

"Vi mener at alle disse forberedelsene, sparing og og driftskuttene for å finne midler til Mjøssykehuset må vente til
konseptfaserapporten foreligger. Gode faglige miljøer ved dagens sykehus står i fare for å bli revet opp helt unødvendig, hele avdelinger trues med å flyttes. Vi håper at du som førstekandidat og ditt parti vil markere overfor SI at nå gjelder det å ikke forskuttere en feilaktig løsning med å bygge et Mjøssykehus til 10 milliarder, men vente på konseptfaserapporten."
Les brevet her.

"Om å bygge seg til fant"

En alternativ økonomisk analyse av bærekraften i prosjektet Mjøssykehus

26. august 2021

"Vår konklusjon er at det som nå ligger i «målbildet Mjøssykehus» er utenfor Sykehuset Innlandet HF sin økonomiske bæreevne. Vi mener at dette vil Konseptfasen vise. Utfordringen er at SI har startet forberedelsene til innflytting i Mjøssykehuset og på veien svekker de økonomien ytterligere, plukker fra hverandre gode faglige miljøer, presser pasienter over til kommunene før de er ferdig behandlet og rehabilitert. Dette prosjektet bør stanses nå."


Les hele rapporten her.

Premiere på Arendalsuka 2021

Video om samlokalisering av psykiatri og somatikk

Ønsker du å ta kontakt?

Vil din organisasjon tilslutte seg aksjonen?

Benytt dette kontaktskjemaet:

 
 
 
 
 

STØTT OSS ØKONOMISK:

Det koster penger å drifte en sykehusaksjon, annonsering, nettsider, trykksaker, møter. All økonomisk støtte fra enkeltpersoner og bevilgninger fra organisasjoner mottas med stort takk!

unsplash